NIEUWS

10-8-2018:  clubblad 't Trimmerke

Vandaag of morgen zorgen een aantal vrijwilligers van RVK er weer voor dat het clubblad bij je in de brievenbus valt.
Met daarin o.a.:
* de agenda
* info over de RVK-dag op zaterdag 15 september: aanmelden gewijzigd kan nog tot 1 september!
* wedstrijdverslagen
* wedstrijduitslagen
* 't plat stökske
* informatie over Come and Run 2018
* gehele artikel: HARDLOPEN IN DE HITTE

30-7-2018:  trainingsschema van augustus

Het trainingsschema van augustus staat weer op de website.

8-7-2018: Start van de zondagochtendtraining in 't Kranenbroek

10-6-2018:  RVK-dag zaterdag 15 september


Dit jaar heeft de activiteitencommissie in samenwerking met de reünie-commissie een leuke RVK-dag in combinatie met een reünie georganiseerd voor leden en oud-leden, beiden met partner. 
Zegt het voort, zegt het voort!

PROGRAMMA OP 15 SEPTEMBER:
13.00 uur       ontvangst met koffie en vlaai bij onze schuilhut in 't Kranenbroek
14.00 uur       start run-bike-run (drie maal ca. 1,5 km lopen – 3 km fietsen – 1,5 km lopen)
NB elektrische fietsen zijn niet toegestaan!
17.00 uur       thuis douchen
19.00 uur       BBQ in café ’t Hingen, Op den Dijk 2A, Hingen
20.30 uur       aanvang reünie

Aanmelden voor deze unieke dag kan alleen via email: reunie@kranenbroek-echt.nl
Voor de organisatie is het van belang dat je in je email per persoon aangeeft aan welke onderdelen je wilt deelnemen;
-run-bike-run
-BBQ /reünie
De organisatie zal het run-bike-run team samenstellen. Geef daarom ook in je email aan of je wilt fietsen, hardlopen of als vrijwilliger kan worden ingezet.
De uiterste aanmelddatum is 1 september 2018.

De eigen bijdrage ad € 5 per persoon, kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL38RABO0142036374 ten name van RVK Echt onder vermelding van “Reünie RVK”. Het bedrag dient uiterlijk 1 september binnen te zijn. Zonder tijdige betaling kan niet worden deelgenomen.

11-4-2018: Opbrengst van de Goede doelen Bosloop


De opbrengst van de Kranenbroeker Bosloop van april gaat jaarlijks naar een wisselend goed doel. Deze laatste Bosloop van de serie 2017-2018 heeft een bedrag van €459,30 opgeleverd. Dit bedrag komt geheel ten goede van Make-A-Wish