NIEUWS

16-02-2018: Clubblad 't Trimmerke

Vandaag of morgen valt ons clubblad weer bij je in de bus.
Met daarin o.a.:
   * de agenda
   * kort verslag van de ALV
   * wedstrijduitslagen
   * 't plat stökske

08-02-2018: Hieëringe biete woensdag 14 februari

Woensdag 14 februari zorgt de activiteitencommissie, na de training, voor een drankje en een hapje. In dit geval is het hapje natuurlijk eine lekkere hieëring.
Vanaf 20.00 uur zijn de leden van RVK welkom in de vergaderruimte van sportcomplex de Bandert. De vergaderruimte bevindt zich in het sportcafé.

11-2-2018:  foto's en de uitslag van de Kranenbroeker Bosloop


De uitslag de foto's van de Kranenbroeker Bosloop van 11 februari.
De volgende Kranenbroeker Boslopen staan gepland op  11 maart en 8 april (van deze laatste van de serie 2017-2018 gaat de opbrengst zoals gebruikelijk geheel naar een goed doel).

26-1-2018: Conconitest vrijdag 2 februari as

Voor diegene die geïnteresseerd zijn in de Conconitest op vrijdag 2 februari 19:00 uur bij AV Weert,
Sportpark St.-Theunis, Parklaan 1C in Weert kunnen zich bij Maurice Eberson aanmelden vóór woensdag 31 januari maurice.eberson@ziggo.nl Vervoer kunnen we onderling regelen en de kosten  € 10 zijn voor eigen rekening.

Conconitest

Iedere 1e vrijdag van de maand, om 19.00 uur, stelt AV Weert leden die hardlopen in de gelegen­heid de Conconitest af te leg­gen. De Conconitest is bedoeld voor de enigszins gevorderde loper, die de trainingen zo effec­tief mogelijk wil indelen. Ook als je in het bezit bent van een hartslagmeter is de test zinvol. Als crite­rium geldt, dat je wel een half uur onon­derbroken moet kunnen hardlo­pen.

Met de Conconitest (niet te verwarren met de Coopertest) wordt het z.g. omslag­punt bepaald, waarbij het lichaam over­schakelt op een minder efficiënt energieleveringssysteem, wat gepaard gaat met de vorming van melkzuur in de spieren. Met behulp van dit omslag­punt kan men dan vrij nauw­keu­rig bepalen met welke hartfrequentie of loopsnel­heid men het meest effec­tief kan trainen om het uithoudingsvermogen te verbete­ren.

De Conconitest bestaat uit het lopen van een duurloop waarbij de loopsnelheid  heel geleidelijk wordt opgevoerd. De snelheid wordt bepaald door het lopen op een gemarkeerd parcours m.b.v. geluidssignalen. Met een hartslagmeter die de loper tij­dens de test bij zich draagt wordt de hartslag geregistreerd. Na de test worden deze gegevens via een computer in een grafiek verwerkt. Met behulp van deze grafiek wordt dan het om­slagpunt bepaald en een indi­vidu­eel schema voor de belasting intensiteit samenge­steld. Enkele dagen na de test krijgt de sporter deze gegevens dan thuis gestuurd.

Wanneer en waar?
De test wordt dus iedere 1e vrijdag van de maand afgenomen op de atletiekbaan van AV Weert. Aanvang 19.00 uur.

Kosten
Voor niet-leden: € 10,=
Voor recreantleden AV Weert €  4,=
Voor wedstrijdleden van AV Weert is de test gratis.

22-1-2018: Annendaalloop en de training in het Kranenbroek

Gisteren stonden er meer dan 30 leden van onze club aan de start van de Annendaalloop. De uitslag en de eerste foto's van deze loop staan online.

Daarnaast werd er in 't Kranenbroek natuurlijk ook een mooie training gegeven. Het weer van gisteren werkte daar natuurlijk ook aan mee. Foto's van de training met dank aan Maria Housmans.