LID WORDEN


lidworden-978x300Het lidmaatschap bij Recreatiesport Vereniging Kranenbroek wordt aangegaan tot het einde van een verenigingsjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Wordt iemand in de loop van het verenigingsjaar lid, dan betaalt hij/zij contributie over de resterende maanden van dat verenigingsjaar. Als iemand zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen kan dat alleen aan het einde van het verenigingsjaar. De contributie bedraagt 37,50 euro per jaar. Hiervoor kun je een jaar lang 2 x per week trainen.

Voordat je besluit lid te worden kun je een maand gratis meetrainen ter kennismaking. Meld je bij de trainer of een van de bestuursleden als je de eerste keer komt meetrainen. Je krijgt dan extra informatie op papier uitgereikt. Kom dus naar onze trainingen en loop mee!! Je zult er geen spijt van hebben. Direct schriftelijk aanmelden kan ook. Klik op onderstaande link, vul het aanmeldformulier en de machtiging volledig in en lever dit in bij één van de bestuursleden op de eerste training die je bezoekt.

aanmeldformulier lidmaatschap RVK